Van Wezer Elektriciteit BVBA

Kalmthoutsesteenweg 267
B-2910 Essen
Tel. 03 677 06 97
GSM 0474 307 304

Keuring elektrische installaties

Als verkoper van een woning is men sinds 1 juli 2008 verplicht om de koper te informeren over de staat van de elektrische installatie.
Dit gebeurt aan de hand van een controleverslag dat opgemaakt wordt na een elektriciteitskeuring door een erkende organisatie.

Als de elektrische installatie niet voldoet aan de normen of als er geen elektrisch plan aanwezig is, zal de installatie afgekeurd worden. Hoewel dit de verkoop niet belet, is de nieuwe eigenaar in dergelijk geval wel verplicht om binnen 18 maanden na aankoop een nieuwe keuring te laten uitvoeren.

Voor het opmaken van een elektrisch plan of om aanpassingswerken te laten uitvoeren teneinde een positieve elektriciteitkeuring te verkrijgen, kan u contact opnemen met Van Wezer Elektriciteitswerken.